Op 13 juli 2021 speelden de muzikanten van het BO en OO samen met de blokfluitgroep van Corrie Eshuis. Het was mooi weer en de kinderen hadden er zin in. Na een korte generale repetitie begon het spelcircuit en konden de kinderen hun energie kwijt door middel van blikgooien, stoepkrijten, meppen met een krant en tennissen. Ouders en belangstellenden kwamen luisteren naar het concert en het applaus toonde aan dat het een succesvol optreden was. Zeker voor herhaling vatbaar.

Nu eerst vakantie vieren!!