Door de uitbraak van het coronavirus kunnen de Bazuinleden niet meer in groepsverband optreden of oefenen. Zo gauw dit weer mogelijk is, zullen we onze activiteiten weer hervatten.

We leven mee met de familieleden en vrienden van slachtoffers van dit nare virus; we denken ook aan diegenen die verstoken zijn van contact met hun dierbare familieleden in verpleeghuizen.

Incidenteel mogen we op gepaste wijze, in klein verband nog een 100-jarige verrassen met een muzikaal bloemetje, maar ook deze optredens staan op een laag pitje.