Leden

Leden van muziekvereniging De Bazuin  zien elkaar als één grote muzikale familie. Lief en leed wordt gedeeld, naast natuurlijk de liefde voor de muziek.
Elke dinsdag- en vrijdagavond komen de blazers en slagwerkers bijeen in het repetitielokaal aan de Makassarstraat. Daar repeteren ze onder deskundige leiding van de dirigent. Ze spelen symfonische blaasmuziek, Jazz of Rock, filmmuziek en natuurlijk ook Christelijke muziek.
De instrumenten zijn eigendom van de leden of van de Bazuin. Er zijn houten blaasinstrumenten zoals klarinetten, hobo’s, fagotten en basklarinetten. Maar ook dwarsfluiten en saxofoons in diverse maten.
Het koper ontbreekt ook niet: trompetten en trombones, baritons, euphoniums en bassen.
Tot slot het slagwerk: drumstel, pauken en melodisch slagwerk zoals marimba en klokkenspel.

Kortom: voor ieder wat wils.

Via deze livestreams kun je alvast een  kijkje nemen.  Via de eerste stream kun je het samenspel van alle groepen tezamen volgen en livestream 2 geeft een goede indruk van het harmonieorkest. Veel plezier en tot snel!

 

muziekinstrumenten
Contributie
Zonder contributie te innen kan een vereniging niet bestaan. Ook wij niet. We proberen de contributie natuurlijk zo laag mogelijk te houden. Hieronder een overzicht van het bedrag per maand:

  • € 11,- jeugd t/m 17 jaar (3e kind en meer uit 1 gezin gratis)
  • € 17,- vanaf 18 jaar

€ 5,- voor het  huren van een instrument (maandelijks).
Bankrekeningnummer:  NL28 INGB 0000 3072 00 tnv Utrechtse Chr. Muziekver. de Bazuin.

N.B.
De gemeente Utrecht geeft jaarlijks een subsidie (max € 187,– per jaar) aan leden die voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • niet ouder zijn dan 21 jaar
  • contributie betalen aan de vereniging
  • meer dan € 272,- aan lesgeld per seizoen betalen
  • les krijgen van een bevoegde docent
  • als dit normaal is in de sector: de studieperiode of het seizoen met een examen (graad, diploma) afsluiten
  • in Utrecht wonen
  • ( het seizoen loopt van 1 september tot 30 juni)

U-pas houders krijgen 25% korting op de contributie
Voor vragen of aanmeldingen kunt u contact opnemen met de penningmeester:
penningmeester@bazuinutrecht.nl